Intouttavat työn tilat yhdistävät hallinnon, tutkijat ja opiskelijat

Avokonttorit joutavat historian mappeihin ja omat pikku poterot saavat kyytiä professori Kirsti Longan johtamassa Engaging Working Environments – hankkeessa. Longan työryhmä haluaa luoda Siltavuorenpenkereelle uudenlaista yhteisöllisyyttä sijoittamalla hallintohenkilöstön, tutkijat ja opiskelijat samoihin tiloihin. Tiettävästi tällaista työtilaa suunnitellaan nyt ensimmäistä kertaa tutkimusperusteisesti. Hanke on yksi Helsinki Challenge – kilpailun semifinalisteista.

Tämän päivän tietotyö asettaa työtiloille uusia vaatimuksia. Ihmiset tekevät enemmän etätöitä, ja työpaikalla tarvitaan joustavia tiloja vuoroin hiljaiseen työhön ja vuoroin dynaamiseen ryhmätyöskentelyyn.  Challenge-tiimi suunnittelee uusia työtiloja pedagogisesta ja tilasuunnittelun näkökulmasta: miten luoda viihtyisiä, innostavia tiloja, joissa ihmiset voivat hyvin ja työt sujuvat? Siltavuorenpenkereelle on rakentumassa uudet fyysiset, sosiaaliset ja virtuaaliset tilat, joissa tutkijat, hallinto ja opiskelijat kohtaavat luontevasti.  Kyseessä on oman työpaikan ”tuunaaminen”, mutta intouttavia työtiloja tarvitaan kaikkialla, jossa ihmiset ovat keskenään sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Uudenlaisten intouttavien työtilojen suunnittelu perustuu menetelmälliseen tutkimukseen. Tiimi tutkii tilojen käyttäjien hyvinvointia, sosiaalista vuorovaikutusta, tietokäytänteitä ja vuorokausirytmejä sekä profiloi tulosten avulla käyttäjät.

– Jotkut ovat aamuäreitä, toiset taas virkkuja, miksei siis voitaisi uudistaa myös työajanlaskentajärjestelmää niin, että aamuäreä voisi tulla vaikka puolilta päivin töihin ja jatkaa iltaan? Virkut taas tulisivat varhain ja lähtisivät aikaisemmin, Lonka ehdottaa.

Siltavuorenpenkereen joustavissa vyöhykkeissä luodaan yhteisölliset tiedonluomisen käytännöt. Tutkijoille tällainen on luontevaa, ja opiskelijoiden kynnys tulla hallintohenkilöstön luo madaltuu yhteisessä kahvilassa. Tätä tiimi kutsuu tuetuksi törmäyttämiseksi.

Muista vastaavista työtiloja tutkivista hankkeista Engaging Working Environments eroaa siinä, että hankkeessa on koko ajan mukana oppimisnäkökulma.

Tila rakentuu toiminnan ympärille teknologisin ratkaisuin. Interaktiiviset pöydät ja seinät odottavat pian innostuneita käyttäjiä.

Engaging Working Environments -hankkeessa on mukana 7 start up -yritystä. Professori Kirsti Longan lisäksi Helsingin yliopistosta mukana ovat professorit Kai Hakkarainen, Leena Krokfors ja Katariina Salmela-Aro sekä tohtoriopiskelijat Niclas Sandström ja Lauri Vaara. Aalto-yliopistosta mukana ovat tutkimuspäällikkö Suvi Nenonen ja palveluarkkitehtuurin professori Jarmo Suominen.