Kamppailua ilmastotiedon lisäämiseksi

YLIOPISTO-LEHTI 3/2015 Metsät sitovat hiiltä, heijastavat säteilyä ja haihduttavat pienhiukkasia. Ne vaikuttavat ilmastoon monin tavoin. Metsäekologi Eija Juurolan Challenge-joukkue hakee laajaa näkökulmaa ilmastoaiheeseen.
”Mukana on taiteilijoita ja tutkijoita, tieteenaloja fysiikasta kasvatustieteisiin. Kaikki kamppailevat ilmastotiedon lisäämiseksi.”

Eri tieteenalojen data on tarkoitus saattaa samalle alustalle. Suuri haaste on löytää tieteellisesti päteviä ja ymmärrystä avaavia esitystapoja.

”Erityisesti opettajat hyötyisivät ilmastotietoa yhdistävistä näkemyksistä. Kouluissa olisi tärkeä luoda kokonaiskuvaa ilmaston, luonnon ja ihmisen yhteispelistä.”