Tutkijan 5 vinkkiä miksi kannattaa lähteä mukaan!

Tiedepohjaisen ideakilpailun haku on nyt auki! Generation Green -tiimi eteni ensimmäisessä Helsinki Challengessa semifinaalivaiheeseen ja jatkoi työskentelyä lääkealan ympäristövaikutuksien parissa kilpailun jälkeen. Tiimin tavoite on tehdä lääkealasta ympäristöystävällisempi viemällä kestävän kehityksen teemoja farmasian opintoihin ja tutkimukseen. Tiiminvetäjä, yliopistotutkija Tiina Sikanen kertoo viisi syytä, miksi tutkijan kannattaa osallistua Helsinki Challengeen.

1. Helsinki Challenge on hyvä syy koota parhaat voimat yhteen

Generation Green kasattiin kilpailun innoittamana ajamaan lääkealan kestävää kehitystä.

“Teema ei toistaiseksi näy lääkkeiden kehityksessä tai lääkealalla kokonaisvaltaisesti vaan ainoastaan yksittäisinä tekoina”, Sikanen kertoo. Pahimmillaan lääkejäämät kuormittavat ympäristöä aiheuttaen muutoksia esimerkiksi vesistöjen kalakannoissa.

Generation Greenin tavoitteena on pohtia kokonaisvaltaisesti lääkevalmisteen elinkaarta ja sen ympäristönäkökulmia molekyylitasolta kuluttajakäyttäytymiseen. Sikasen lisäksi Challenge-tiimiin kuuluivat Jouni Hirvonen, Pia Vuorela, Jari Yli-Kauhaluoma, Reijo Kärkkäinen, Eeva Teräsalmi, Jaakko Teppo ja Suvi Sivula. Nykyään tiimi on kasvanut muutamilla uusilla jäsenillä.

Generation Green. Yliopistotutkija Tiina Sikasen mukaan Helsinki Challengen tärkein anti oli tutkijan veto ulos laboratoriosta ja yliopiston seinien sisältä. Kuva: Linda Tammisto

2. Saat neuvoja ideasi kirkastamiseen

Kilpailun alussa Generation Green -tiimi luotti ympäristöongelmien ratkaisun piilevän opetuksen kautta tapahtuvassa koko alan uudistumisessa. Sparraus ja mentorointi laajensivat ja kirkastivat tiimin toimintaa. Nykyään tiimi ajaa kolmikärkisen tavoitteensa osa-alueita rinta rinnan: tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Asiantuntijaneuvot saivat tiimin jäsenet pohtimaan lääkkeiden koko elinkaarta pilleristä pakkausmateriaaleihin ja lääkärien lääkkeenmääräämiskäytäntöihin. Helsinki Challenge laajensi tutkijan näkökulmaa pidemmälle kuin seuraavan kulman taa. “Kilpailu auttaa hahmottamaan, mihin tutkija voi realistisesti työllään vaikuttaa maailmassa.”

3. Kehität viestintävalmiuksiasi

“Kilpailun aikana tiimi oppi hyödyntämään blogeja, Twitteriä ja Facebookia. Ilman aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa viesti olisi jäänyt yliopiston seinien sisään.”

Yliopistotutkijalle mielenkiintoisimmat yksityiskohdat harvoin ovat niitä, joista laaja yleisö ja tutkimustiedon hyödyntäjät kiinnostuvat. Helsinki Challenge auttoi ymmärtämään, mikä on oman tutkimusaiheen kiinnostavin ydin muiden mielestä. Ryhmä käyttää edelleen kilpailun aikana luotuja sosiaalisen median verkostoja. Generation Greenin verkkosivuilla julkaistaan materiaalia ja tiedotetaan muun muassa asiantuntijaluennoista ja seminaareista.

4. Opit hahmottamaan poliittista päätöksentekoa

Tutkimuksen vaikuttavuutta peräänkuulutetaan nykyään huomattavasti aiempaa enemmän myös tutkimusrahoitushauissa. Helsinki Challengessa Generation Green oppi, että vaikuttaminen on mahdollista jopa EU-tasolla.

“Päädyimme pohtimaan mentoroinnissa, että lainsäädäntöön ja päätöksentekoon vaikuttamisen kuuluu olla osa pakettiamme.”

Tiimi oivalsi, että he ovat hyödyllisiä lainsäädäntöä koskevissa keskusteluissa riippumattomuutensa ja tieteellisen asiantuntijuutensa takia.

5. Saat näkyvyyttä ja kehität verkostojasi

Generation Greenin teema kiinnosti ihmisiä, ja monet ottivat tiimiin yhteyttä kilpailun ja someaktiivisuuden innoittamana. Näkyvyys poiki tiimin jäsenille esimerkiksi luentotarjouksia ja jopa kutsun Brysseliin vaikuttamaan EU-päätöksentekoon. Yhteydenotto Suomen ympäristökeskuksesta synnytti kilpailun jälkeen yhteisen projektin, jossa selvitetään veden puhdistusmahdollisuuksia ympäristön, teknologian ja lääkkeenkehityksen näkökulmista.

 

Helsinki Challenge -haku on auki ja nyt on aika alkaa koota tiimejä, sillä kilpailuun tulee ilmoittautua 31.10. mennessä. Varsinainen kilpailuehdotus on jätettävä viimeistään 15.11.