3 vinkkiä miten rakentaa hyvä tiimi!

Ensimmäiseen Helsinki Challengeen osallistunut Urban Academy halusi ratkaisullaan luoda parempaa kaupunkitilaa. Tiimin ideana oli kehittää yhteistyömuotoja, jotka jalkauttavat tieteellisen tutkimuksen kaupunkien kaduille. Tiiminvetäjä, kaupunkiekologian professori Jari Niemelä antaa kolme vinkkiä hyvän Challenge-tiimin rakentamiseen.

1. Hyödynnä monialaiset kontaktit

Urban Academyyn kuului tutkijoita ja kaupunkiorganisaation edustajia muun muassa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta ja nuorisoasiainkeskuksesta. Tiimin kokoamiseen antoi sytykkeen Kaupunkiakatemia-verkosto. Verkostossa toimii asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Helsingin kaupungilta. Aikaisempi yhteistyö loi pohjan toimivalle ja monialaiselle tiimille.

”Sopivan porukan kokoaminen oli lopulta helppoa, sillä hyödynsimme rohkeasti jo olemassa olevia kontakteja”, Niemelä kertoo.

Urban Academy. Professori Jari Niemelän mukaan täydellisen Challenge-tiimin jäseniin kuuluu sekä tutkijoita että tiedon hyödyntäjiä.

2. Sitouta mukaan alusta asti tutkimustiedon soveltajia

Urban Academy halusi ratkaisullaan rikkoa kaupunkisuunnittelun raja-aitoja ja avata kauan kaivatun keskusteluyhteyden tutkijoiden ja tutkimustiedon soveltajien välille. Tiimi uskoo vahvasti, että parempien kaupunkien rakentamiseen tarvitaan molempia.

”Koska Helsinki Challenge on ratkaisukeskeinen, kuuluvat ’dream teamiin’ korkeatasoiset tutkijat ja tiedon hyödyntäjät.”

3. Pidä innostusta yllä

Toimivan Challenge-tiimin resepti on Niemelän mukaan yksinkertainen.

”Hyvän tiimin salaisuus on mahdollisimman konkreettinen idea ja paljon innostusta.”

Urban Academy pääsi ideansa kanssa kunnolla vauhtiin Impact Campillä, jossa he työstivät ratkaisuaan asiantuntevien mentoreiden sparrauksessa. Campillä tiimit pohtivat ratkaisunsa vaikuttavuutta kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden avustuksella. Osallistuminen kilpailuun osoittautui ratkaisevaksi askeleeksi kohti toivottua tulosta.

”Kilpailun aikana yhteistyö ja hanke kehittyivät huimasti.”

Urban Academy kehittää parhaillaan yhteistyöalustaa, joka luo vuoropuhelua tutkijoiden, kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten välille. Alustalla jaetaan kaupunkitietoa, joka hyödyttää meitä kaikkia.

 

Helsinki Challenge -haku on auki ja nyt on aika alkaa koota tiimejä, sillä kilpailuun tulee ilmoittautua 31.10. mennessä. Varsinainen kilpailuehdotus on jätettävä viimeistään 15.11.