Unelmana ympäristöä kunnioittava ruoantuotanto

YLIOPISTO-LEHTI | Maatalous vaikuttaa paljon ilmastonmuutokseen ja vesistöihin, viljelijöiden toimeentulo on tiukassa eikä kuluttaja tiedä, valitsisiko italialaista luomua vai suomalaista tavallista.

Kristina Lindströmin Challenge-tiimin unelmana on ympäristöä kunnioittava ruoantuotanto ja kulutus sekä hyvinvoiva viljelijä.  

"Rakennamme verkkoalustan, jonka kautta tuotta­jien, kuluttajien ja tutkijoiden on helppo keskustella."

Viljelijä saa tietoa ympäristövaikutuksista, vertaistukea kollegoilta, kontakteja kuluttajiin ja ideoita markkinointiin. Kuluttaja saa tietoa ruoan alkuperästä.

"Haluamme vaikuttaa siihen, miten Suomen ruokahuolto järjestetään."