Helsinki Challenge PitchNight 28. ja 29.1.2015

Helsinki Challenge PitchNight 28.1.2015 klo 18 ja 29.1. klo 19

Helsingin yliopiston tutkimuksella luodaan ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin ja tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiseen.  375-juhlavuoden tiedepohjainen ideakilpailu Helsinki Challenge nostaa esiin uutta luovat ideat ja tiimit niiden takana. Vuoden 2015 alussa käynnistyvä kiihdyttämöohjelma antaa 20 semifinalistitiimille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää ideoitaan. Kilpailun palkintona jaetaan 375.000 euroa kansainvälisessä gaalassa marraskuussa 2015.

Tule avaamaan Helsinki Challenge -vuosi kanssamme ja seuraamaan, kun tiimit nousevat juhlasalin estradille 28. ja 29.1.2015! Jokaisella tiimillä on 5-7 minuuttia aikaa esittää ratkaisuehdotuksensa maailman parhaaksi. Luvassa on innovatiivisia ideoita, raikkaita ajatuksia ja tulevaisuuden tekijöitä. Tutustu tiimeihin verkossa alla olevien linkkien välityksellä. Mikä tiimeistä on sinun suosikkisi?

Helsinki Challenge PitchNight 28.1.2015 klo 18
Helsingin yliopiston juhlasali, sisäänkäynti ja vaatesäilytys Aleksanterinkatu 5
Tarjolla kevyt buffet klo 17 alkaen, ohjelma käynnistyy klo 18.
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Eranti Veikko: Aivorieha
Korhonen-Kurki Kaisa: Sustainability Tracker - kestävän elämän mobiilisovellus
Lonka Kirsti: Intouttavat työn tilat
Lyra Christina: Mikrobiologisten laboratorioiden kehittäminen Afrikassa
Miklossy Katalin: Esteetön pedagogiikka
Niemelä Jari: Kaupunkiakatemia
Niemi Maria: Asukkaiden ääni
Räikkönen Katri: Hyvinvointi ohjelmoituu jo sikiöaikana
Saarikivi Katri: Aidot tunteet digitaalisessa vuorovaikutuksessa
Visapää Laura: Onnellisuusprojekti

Helsinki Challenge PitchNight 29.1.2015 klo 19
Helsingin yliopiston juhlasali, sisäänkäynti ja vaatesäilytys Aleksanterinkatu 5
Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä!

Juurola Eija: Ilmastopyörre
Kumpulainen Kristiina: Oppiva ja hyvinvoiva lastensairaala
Laakasuo Michael: Älykkäät koneet ja niiden moraalinen vastuu
Lagus Krista: Kansakunnan mielentila
Lindström Kristina: Maasta kasvu
Ollikainen Markku: Seis monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen heikkenemiselle
Pesonen Anu-Katriina: Helsinki Unitehdas
Pylkkänen Paavo: Tieteellistä maailmankuvaa edistämässä
Sikanen Tiina: Kestävän kehityksen sukupolvi
Wartiovaara Kirmo: Terveeksi pahasta perimästä

Lisätietoja: Ira Leväaho, yhteyspäällikkö, Helsingin yliopisto (ira.levaaho@helsinki.fi)

Seuraa Helsinki Challenge
Verkossa challenge.helsinki.fi/
Facebook www.facebook.com/helsinkichallenge
Twitter #helsinkichallenge

Helsinki Challenge PitchNight, 28 and 29 January – Join us!

Research at the University of Helsinki strives to provide solutions to the major challenges and for the future wellbeing.  Helsinki Challenge, the science-based idea competition launched to celebrate the University’s 375th anniversary, highlights innovative ideas and the teams behind them. The accelerator programme starting at the beginning of 2015 will offer the 20 semi-finalists a unique opportunity to develop their ideas further. The competition prize of 375,000 euros will be presented at an international gala to take place in November 2015.

Join us in opening the Helsinki Challenge year and watch the teams take the floor at the Great Hall of the University on 28 and 29 January 2015! Each team has 5-7 minutes to present their solution to promote the world’s wellbeing. The evening will feature innovative ideas, fresh insights and future visionaries. Learn about the teams online via links below. Which team is your favourite?

Helsinki Challenge PitchNight, 28 January 2015 at 18.00
University of Helsinki Great Hall, entrance and cloak room at Aleksanterinkatu 5
Enjoy a light buffet from 17.00; the programme begins at 18.00.
Registration via this link!

Eranti Veikko: Aivorieha - Minimum Viable Organizational Structure of the Future
Korhonen-Kurki Kaisa: Sustainability tracker
Lonka Kirsti: Engaging Working Environments
Lyra Christina: Lab Impact Africa
Miklossy Katalin: Higher Education Unbounded
Niemelä Jari: Urban Academy
Niemi Maria: Tell Us
Räikkönen Katri: SafePreg – Health into Next Generation
Saarikivi Katri: Natural Emotionality in Digital Interaction (NEMO)
Visapää Laura: The Happiness Project

Helsinki Challenge PitchNight, 29 January 2015 at 19.00
University of Helsinki Great Hall, entrance and cloak room at Aleksanterinkatu 5
Registration via this link!

Juurola Eija: Climate Whirl
Kumpulainen Kristiina: Children's Hospitals as Connected Spaces of Learning and Wellbeing
Laakasuo Michael: Moralities of Intelligent Machines
Lagus Krista: The Citizen Mindscapes
Lindström Kristina: Ground and Growth - An Interactive Innovation Platform Process for Sustainability
Ollikainen Markku: Offsetting the Losses of Biodiversity
Pesonen Anu-Katriina: Helsinki Sleep Factory
Pylkkänen Paavo: Viewfinder
Sikanen Tiina: Generation Green
Wartiovaara Kirmo: Genetic Correction of Inherited Hemoglobin Disease

Further information: Ira Leväaho, Liaison Manager, University of Helsinki (ira.levaaho@helsinki.fi)

Follow Helsinki Challenge
online challenge.helsinki.fi/
Facebook www.facebook.com/helsinkichallenge
Twitter #helsinkichallenge