Henkisen tilan mittaajat

Kun Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Pantzar on maininnut aikovansa tutkia Suomi24-foorumin keskusteluja, hänelle on naureskeltu. Pantzarin mielestä juuri se, ettei keskusteluja pidetä arvossa, tekee niistä arvokkaan tutkimuskohteen.

— Se on varjoparlamentti, niiden ääni, joita ei yleensä kuunnella.

Pantzarin vetämä ryhmä osallistuu Helsinki Challenge -kilpailuun hankkeellaan, joka avaa tutkijoiden käyttöön Suomi24-foorumin keskustelut vuosilta 2005–2015. Foorumi tunnetaan vihapuheesta, mutta yhtä lailla se on paikka, jossa ihmiset auttavat toisiaan vaikkapa perämoottorin valinnassa.

70 miljoonaa keskustelua kymmenen vuoden ajalta on melkoinen aineisto. Foorumi ei ole marginaali-ilmiö: 86 prosenttia internetiä käyttävistä suomalaisista on päätynyt sivuille vähintään hakukoneiden kautta. Tutkimalla keskusteluja voidaan luodata kansakunnan henkistä tilaa ja sen muutoksia.

— Tämä on ainutlaatuinen aikasarja. Voimme tutkia, miten kiistelyn liekit leimahtavat ja sammuvat, sanoo psykologian emeritusprofessori Göte Nyman.

Yhteiskuntatieteiden Cern

Keskustelujen analyysissä voi kielellisten ilmaisujen lisäksi mitata esimerkiksi osallistujien reagointinopeutta ja tunneaaltojen syntyjä, eli miten nopeasti jokin ajatus leviää. Pantzar arvelee, että aineistosta on nähtävissä muun muassa finanssikriisin vaikutukset ja perussuomalaisten nousu.

Ensin aineisto on kuitenkin tallennettava jonnekin, sitten avattava se tutkijoille ja luotava työkaluja analyysille. Tekniseen valmisteluun menee ainakin vuosi. Tarkoituksena on, että aineistoa hyödyntävistä tutkijoista syntyy yhteisö, joka jakaa keskenään kehittämiään metodeja. ”Yhteiskuntatieteiden Cern”, kuten Nyman visioi.

Maailmalla vastaavaa mielialojen analyysiä on tehty paljon. Britanniassa poliitikot seuraavat jatkuvasti kansan onnellisuutta. Stanfordin yliopistossa puolestaan on perustettu Peace Innovation Lab, jonka neuvonantajana Göte Nyman toimii. Se etsii keinoja sovitella konflikteja verkossa yrittämällä luoda keskustelua konfliktin osapuolten välille.

— Intressiristiriitojen tunnistaminen on ensimmäinen askel konfliktin sovittelemisessa, Nyman sanoo.

Nyman ja Pantzar toivovatkin, että myös Suomessa poliitikot tarttuvat Suomi24-aineistosta löytyviin tutkimustuloksiin. Parhaimmillaan niistä voi lukea, minne maa on menossa.

Tekemisen iloa

Kuluttajatutkimuskeskus tulee osaksi Helsingin yliopistoa vuodenvaihteessa.

— Tämä kilpailu on kiva tapa päästä yliopistoon sisään, Mika Pantzar sanoo.

Myös Nyman on innoissaan Helsinki Challengesta. Häntä ilahduttaa erityisesti se, ettei tällä kertaa tarvinnut miettiä painopistealoja tai strategioita.

— Jos olisi sanottu, että tehkääpä hakemus, se olisi tuntunut raskaalta, mutta kilpailu on eri juttu. Se vapauttaa parhaita voimia: motivaatiota ja tekemisen iloa.