Meet the final jury: Ulrich Weinberg

When the multidisciplinary Potsdam School of Design Thinking was founded in Germany in 2007, Ulrich Weinberg didn’t hesitate for a second. Weinberg traded his research leave in China for thousands of Post-its, as he now directs the design school that develops quality user experience design in multidisciplinary teams.

Weinberg has over 25 years of experience from the film industry, 3D modeling and animation. He has previously worked for BMW, Siemens and Daimler-Benz. Now Weinberg directs the Hasso-Platner Institute School of Design Thinking, which encourages companies to invest in cooperation and WeQ-thinking. Where traditional companies focus on measuring and rating individual operations (IQ), start-ups and design thinking emphasize the meaning of cooperation and the big picture (WeQ). Weinberg’s main message is that co-created innovations lead to best results, no matter what your field is.

Kun monitieteinen Potsdam School of Design Thinking perustettiin Saksassa vuonna 2007, Ulrich Weinberg ei epäröinyt hetkeäkään. Weinberg vaihtoi tutkimusvapaansa Kiinassa tuhansiin Post-it-lappuihin ja kehittää nyt parempaa suunnittelua ja innovaatioita IT-ohjelmistoista kaikille elämän eri alueille.

Weinbergilla on yli 25 vuoden kokemus elokuva-alalta, 3D-mallintamisesta ja -animaatiosta. Hän on aiemmin tehnyt töitä mm. BMW:lle, Siemensille ja Daimler-Benzille. Nyt professori Weinberg johtaa Hasso-Plattner -instituutin School of Design Thinking -ohjelmaa, joka kannustaa firmoja panostamaan yhteistyöhön ja WeQ-ajatteluun. Siinä missä perinteiset yritykset keskittyvät yksittäisten suoritusten mittaamiseen ja arvosteluun (IQ), startup-yritykset ja design-ajattelu painottavat yhteistyön ja kokonaisuuden merkitystä (WeQ). Weinberg on tullut vakuuttamaan, kuinka yhdessä luodut innovaatiot auttavat alalla kuin alalla.