Finalistit julkistettu: Biodiversity Now

Voiko luonnon monimuotoisuuden tuhoutumisen pysäyttää? Maailman biodiversiteetti vähenee jatkuvasti taloudellisen toiminnan takia, mutta keinot sen pysäyttämiseen ovat usein hampaattomia ja suunniteltu vain kaikkein harvinaisimpien elinympäristöjen ja lajien suojeluun. Suojelu aiheuttaa usein kiistoja, koska ympäristön ja talouden edut asetetaan keskustelussa vastakkain. Vastakkainasettelulle on vaihtoehto, sanoo Helsinki Challengen finalistitiimi Biodiversity Now.

Monitieteinen tutkimusryhmä aikoo kehittää maailman ensimmäisen toimivan hyvitysmarkkinamekanismin estämään kokonaisbiodiversiteetin vähenemistä. Siinä biodiversiteettiä tuhoavat yritykset joutuisivat korvaamaan aiheuttamansa haitan ostamalla vastaavia biodiversiteetin parannuksia maanomistajilta. Tiimi lainaa alkuperäisen idean kansainvälisestä päästökaupasta, mutta aikoo välttää sen ongelmat.

Uusia työpaikkoja monimuotoisuuden suojelulla

Otetaan esimerkki: rakennusyhtiöt tai vaikkapa uutta tieinfrastruktuuria rakentavat yritykset tuhoavat väistämättä luontoa työmaiden tieltä. Nämä yritykset ostaisivat tulevaisuudessa hyvityksiä, eli maanomistajien tarjoamia monimuotoisuuspalveluita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maanviljelijä kunnostaisi omilta mailtaan toisen samankaltaisen alueen yrityksen tuhoamaa monimuotoisuutta korvaavalle tasolle. Yritykset voisivat ostaa näitä hyvityksiä joko vapaaehtoisesti tai lain velvoittamina. Uhanalaisten lajien tai elinympäristöjen tuhoamista ei voisi tällä mekanismilla hyvittää, mikä kannustaisi yrityksiä toimimaan vähemmän arvokkailla alueilla.

Tiimi aikoo aloittaa pilottivaiheen monimuotoisuuspankilla, joka toimii välikätenä yritysten ja maanomistajien välillä. Suomi on loistava paikka aloittaa, sanoo tiiminvetäjä Markku Ollikainen.

”Yritykset, hallinto ja maanomistajat ymmärtävät toisiaan täällä hyvin.”

Hyvitysmarkkina synnyttäisi myös uusia tulonlähteitä maaseudulle. Maanomistajat löytäisivät uusia, kestäviä maankäyttötapoja, ja kunnostuspalvelut loisivat työpaikkoja, Ollikainen uskoo. Hyvityksistä maksaminen toisi myös yrityksille mainehyötyä.

Tiimin lopullinen tavoite on pysäyttää monimuotoisuuden väheneminen kokonaan.

”Siitä hyötyy koko ihmiskunta, koska biodiversitetti on planeetan kaikkien ekosysteemipalveluiden pohja”, Ollikainen sanoo 

YHTEISTYÖKUMPPANEITA: Rudus; Lassila & Tikanoja; Hyvinkään Tieluiska; Viher-Pirkka

MINISTERIÖT: Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö

Ely-keskukset; Nordic Investment Bank; Environment Bank Ltd UK; Economics & Future Pathways CSIRO Australia; Environmental Change Institute Oxford Univ. UK; Suomen luonnonsuojeluliitto; BirdLife Finland

TIIMIN JÄSENET: Tiiminvetäjä Markku Ollikainen, (HY, maa- ja metsätaloustieteiden laitos), Janne Kotiaho (Jyväskylän yliopisto), Olli Ojala (SYKE), Minna Pekkonen (SYKE), Eeva Primmer (SYKE), Jussi Kauppila (SYKE), Tiina Jääskeläinen (SYKE), Anna Talvitie (HY).